Running championship 2023 – Tăng tốc vươn tầm - VietRace365 - Giải pháp chuyên nghiệp các giải chạy bộ, đi bộ, đạp xe, bơi lội (2023)

Chi tiết

Running championship 2023 – Tăng tốc vươn tầm - VietRace365 - Giải pháp chuyên nghiệp các giải chạy bộ, đi bộ, đạp xe, bơi lội (1)

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm thực hiện đa dạng hoạt động TÔN VINH VẺ ĐẸP giá trị văn hóa của PNJ “Quan tâm cùng phát triển” HIỆN THỰC HÓA CAM KẾT “Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững”, cụ thể qua khía cạnh “Quan tâm phúc lợi toàn diện và sự thịnh vượng cho nhân viên

Thực hiện CÔNG TÁC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG của Công đoàn và các phong trào của Đoàn Thanh niên, trọng tâm là “Đồng hành cùng người lao động phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”;

Thiết thực tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY PNJ (28/4/1988 – 28/4/2023), cũng như kỷ niệm các sự kiện của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2023 (như là: Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6;…) đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thu hút đông đảo, thống nhất tổ chức trong toàn hệ thống;

II. ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng:

Vận động viên tham gia giải là toàn thể lãnh đạo, quản lý và công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, người lao động đang công tác tại PNJ.

2. Thời gian:

- Thời hạn đăng ký : Từ 00h00 ngày 15/3/2023

- Thời gian thi đua:

 • Giai đoạn 1 – Tăng tốc: Từ 00h00 ngày 25/3/2023 đến 23h59 ngày 10/4/2023
 • Giai đoạn 2 – Bứt phá Về đích: Từ 00h00 ngày 10/4/2023 đến 23h59 ngày 30/4/2023

- Công bố kết quả: Dự kiến tháng 5/2023

3. Cự ly đăng ký thử thách bản thân:

 • Tăng tốc_35km
 • Bứt phá S1_70km
 • Bứt phá S2_140km
 • Bứt phá S3_280km

4. Địa điểm:

Vận động viên lựa chọn địa điểm đi bộ, chạy bộ phù hợp với điều kiện cá nhân, khuyến khích tại vực mình sinh sống, làm việc...

5. Phí tham dự: Miễn phí

6. Cách thức tham gia:

Bước 1: Tạo tài khoản VietRace365 hoặc Đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Facebook hoặc Google: xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

*Lưu ý: Nếu muốn đăng nhập trực tiếp từ tài khoản Facebook và Gmail thì mở link giải từ trình duyệt web, chứ không mở link giải từ Zalo.

Bước 2: Đăng ký tham gia giải:

 • Truy cập đường dẫn:TẠI ĐÂY
 • Nhập mã nội bộ, điền đầy đủ thông tin và bấm nút “Đặt mua” để hoàn tất đăng ký.

Bước 3: Vận động viên cài đặt (vào thiết bị di động thông minh) và kết nối ứng dụng Strava hoặc đồng hồ Garmin/Sunnto với tài khoản cái nhân trên Vietrace365 để kết quả được cập nhật đồng bộ liên tục và cộng dồn cho đến khi kết thúc giải chạy.

*Xem hướng dẫn cài đặtStravachi tiết:TẠI ĐÂY

*Xem hướng dẫn cài đặt Vietrace365 chi tiết: TẠI ĐÂY

*Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VIETRACE365 để đo kết quả chạy (cài đặt vào thiết bị di động thông minh).

 • Cài đặt ứng dụng Vietrace365 vào thiết bị di động thông minh (Android/IOS).
 • Dùng thông tin đăng nhập trên Vietrace365 để đăng nhập ứng dụng. Người dùng có thể xem được các thông tin trên nền tảng web.
 • Bấm nút "Record" và chọn Bắt đầu.
 • Sau khi kết thúc cuộc chạy, bấm Dừng và Lưu.

Kết quả của vận động viên sẽ liên tục được cộng dồn, cập nhật và hiển thị trên bảng xếp hạng của giải.

6. Thông tin hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký và cập nhật kết quả:

Giải thưởng

1. Giai đoạn 1 – Tăng tốc: Từ 26/3 đến 10/4 Mục tiêu: 35km

Top 20 VĐV hoàn thành mục tiêu sớm nhất sẽ nhận được tiền thưởng 200.000Đ/giải + Giấy chứng nhận

2. Giai đoạn 2 – Bứt phá về đích: Từ 10/4 đến 30/4 (số km tính thành tích bao gồm giai đoạn 1)

A. GIẢI THƯỞNG HOÀN THÀNH

VĐV hoàn thành mục tiêu thử thách đã đăng ký sẽ nhận được01 áo finisher của Câu lạc bộ Runners PNJ + Giấy chứng nhận online từ hệ thống.

B. GIẢI THƯỞNG CHUNG CUỘC

Giải thưởng Top 10 Chung cuộc: Hoàn thành số km nhiều nhất từ trên xuống (nếu trùng số km thì tính thời gian ngắn nhất để phân thứ hạng).

- 01 Bộ Giải thưởng NHÀ VÔ ĐỊCH trị giá hơn 2.000.000Đ gồm:

+ 01 Cúp pha lê NHÀ VÔ ĐỊCH

+ 01 Huy chương NHÀ VÔ ĐỊCH

+ 01 Giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức

+ 01 phần quà hoặc tiền mặt tương đương

- 03 Bộ Giải thưởng Á QUÂN trị giá hơn 1.000.000Đ gồm:

+ 01 Cúp thủy tinh Á QUÂN

+ 01 Huy chương Á QUÂN

+ 01 Giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức

+ 01 phần quà hoặc tiền mặt tương đương

- 06 Bộ Giải thưởng VĐV XUẤT SẮC trị giá hơn 700.000Đ gồm:

+ 01 Cúp thủy tinh VĐV XUẤT SẮC

+ 01 Huy chương VĐV XUẤT SẮC

+ 01 Giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức

+ 01 phần quà hoặc tiền mặt tương đương

C. MỘT SỐ GIẢI PHỤ KHÁC: 200.000Đ/giải/cá nhân

- Top 5 VĐV giới thiệu BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA PNJer nhiều nhất

- Top 5 có tương tác trên kênh WorkPlace nhiều nhất

Công bố và trao giải: Trong tháng 5/2023

Điều lệ

- Các loại hoạt động chạy bộ (Run), đi bộ (walk) ngoài trời;

- Tốc độ (pace) hợp lệ: Đi bộ, chạy bộ: pace trung bình từ 4 phút/1km-20 phút/1km.

- Đối với đi bộ, chạy bộ, tốc độ di chuyển trung bình của tất cả các quãng 1km (Split) nhanh tối đa 4 phút/km.

- Những hoạt động có Pace trung bình hợp lệ nhưng có Pace theo từng splits time (Pace theo từng km) bất thường sẽ bị BTC xem xét theo từng trường hợp.

- BTC mong muốn các VĐV thể hiện tinh thần trong sang trong quá trình tham gia giải, không gian lận trong thể thao, bên cạnh đó BTC cũng có các biện pháp kỹ thuật để phát hiện các trường hợp có thể gian lận. Mọi hành vi gian lận sẽ bị hủy bỏ thành tích.

- Trong mọi trường hợp khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, dừng thi đấu, huỷ kết quả... mọi quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức giải.

Ghi chú: Nội dung Điều lệ có thể được sửa đổi, bổ sung (nếu có) bởi Ban Tổ chức và thông tin chính thức trên kênh website của chương trình.

Kết quả

Bảng kết quả cá nhân

STT Vận động viên BIB Cự ly Tổng điểm Kết quả
km km
Pace:
Speed: km/h
km km
Pace:
Speed: km/h

Bảng kết quả Tập thể/Đơn vị/CLB

# Phòng ban/Đội/Nhóm Thành viên đã đăng ký Tổng thành viên Quãng đường (km) Quãng đường TB (km)
{{clubScore.rank}} ()

Bảng kết quả theo Quốc gia

# Quốc gia Thành viên đã đăng ký Quãng đường (km)
Running championship 2023 – Tăng tốc vươn tầm - VietRace365 - Giải pháp chuyên nghiệp các giải chạy bộ, đi bộ, đạp xe, bơi lội (2)

Bảng kết quả theo các Tỉnh/TP Việt Nam

# Tỉnh/TP Thành viên đã đăng ký Quãng đường (km)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 04/16/2023

Views: 6316

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.